Status of Phan Thành Khương

Phan Thành Khương

545 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)

Mời các Bạn nghe ca khúc "Về Ninh Thuận với em"

(thơ Phan Thành Khương, nhạc Vĩnh Điện, trình bày Bích Ngọc)

https://www.youtube.com/watch?v=E6eoRi6Rj6Y

 Please to comment

Phan Thành Khương

545 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)