Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8752 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

Cơn đại hồng thuỷ đang hoành hành tại miền Trung năm nay diễn ra cùng thời gian đại hội đảng các cấp trong khắp cả nước. Lũ đi qua sẽ để lại nhiều mất mát và tang tốc đau thương cho người dân, còn đại hội thì luôn luôn thành công tốt đẹp.

Rồi sẽ có những lời kêu gọi đóng góp từ các cơ quan nhà nước và hội đoàn đỏ dưới hình thức vận động trực tiếp, gửi văn bản hoặc mời gọi gửi tin nhắn để ủng hộ nạn nhân bão lũ. Thiết nghĩ số tiền tiết kiệm được việc tổ chức các kỳ đại hội đảng và khoản chi hàng năm để nuôi sống các hội đoàn đỏ sẽ là khoản trợ cấp rất lớn cho người dân miền Trung lúc này.


Please to comment

Lê Quang Huy

8752 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)