Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8618 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

Thuỷ điện là con thuỷ quái khổng lồ đe dọa cuộc sống dân đen nhưng lại là con gà đẻ trứng vàng của doanh nghiệp và là đặc quyền phê duyệt dự án của chính quyền. 

Thế nên mặc cho dân đen hàng năm phải đem tính mạng và tài sản ra để đương đầu với lũ dữ, các nhà máy thủy điện cứ đua nhau mọc lên như nấm, dù rằng người ta cứ luôn miệng hô hào phát triển điện gió và điện mặt trời. 

Người dân đã phải chịu đựng thiệt hại mất mát quá nhiều về người và của từ thuỷ điện. Giờ đây, mọi người cần phải đồng thanh lên tiếng đòi hỏi chính quyền phải có hành động thích đáng để bảo vệ môi trường sống của dân.


Please to comment

Lê Quang Huy

8618 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)