Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

9947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (113)

Phản ứng dữ dội của Trung Quốc trước tuyên bố của Mỹ sẽ đóng cửa các Viện Khổng tử (VKT) cho thấy các tổ chức này quan trọng như thế nào đối với Bắc Kinh.

VKT thực chất là cơ quan tuyên truyền và gián điệp, thực hiện bành trướng quyền lực mềm của Trung Quốc thông qua vỏ bọc trao đổi văn hoá. Tại Việt Nam, VKT được chính thức gắn biển thành lập ngày 27/12/2014 và toạ lạc tại trường Đại học Hà Nội.

https://vnexpress.net/trung-quoc-doa-dap-tra-neu-my-dong-cua-vien-khong-tu-4178035.html


Please to comment

Lê Quang Huy

9947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (113)