Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

13186 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (779)

Đọc được đoạn này hay quá (và có thể gây rất nhiều tranh luận), dịch và post lại đây liền và mời mọi người bình luận một cách rộng mở nhất.

Comment của tôi là: chúng ta muốn kết quả của một cuộc phổ thông đầu phiếu hay của một hội nghị trù bị trung ương?

**********

Các thể chế canh gác có từ thời kỳ thành lập nước cộng hòa Hoa Kỳ. Năm 1787 Hiến pháp đã tạo ra hệ thống tổng thống đầu tiên trên thế giới. Chủ nghĩa tổng thống đặt ra đặc biệt những thách thức đối với việc canh gác. Trong các nền dân chủ nghị viện, thủ tướng là thành viên của quốc hội và được lựa chọn bởi các đảng hàng đầu trong quốc hội, điều này hầu như đảm bảo rằng thủ tướng sẽ được những người trong cuộc chính trị chấp nhận. Chính quá trình hình thành chính phủ đóng vai trò là bộ lọc. Ngược lại, tổng thống không phải là thành viên thường trực của Quốc hội, cũng không được bầu bởi Hội nghị. Ít nhất về lý thuyết, họ được bầu bởi người dân, và bất kỳ ai cũng có thể tranh cử tổng thống và

—Nếu ông ấy hoặc bà ấy kiếm được đủ sự hỗ trợ — sẽ thắng.

Những Người Sáng Lập của chúng ta rất quan tâm đến việc canh gác. Trong việc thiết kế Hiến pháp và hệ thống bầu cử, họ phải vật lộn với một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà theo nhiều khía cạnh vẫn tồn tại với chúng ta ngày nay. Trên một mặt, họ không tìm kiếm một quân vương mà là một tổng thống được bầu cử — một người tuân theo ý tưởng về một chính phủ bình dân cộng hòa, phản ánh ý chí của nhân dân. Mặt khác, những người sáng lập không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mọi người trong việc đánh giá các ứng viên cho chức vụ. Alexander Hamilton lo lắng rằng một chức vụ tổng thống được bầu chọn phổ biến có thể bị những người sẽ chơi dựa trên sự sợ hãi và thiếu hiểu biết để giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử và sau đó cai trị như những tên bạo chúa. "Lịch sử sẽ dạy chúng ta," Hamilton đã viết trong Bài báo theo chủ nghĩa liên bang, rằng “những người đàn ông đã đảo lộn quyền tự do của các nước cộng hòa, một số lượng lớn đã bắt đầu sự nghiệp của họ bằng cách trả một tòa án phục vụ tận tình cho nhân dân; bắt đầu các giáo lý, và chấm dứt bạo chúa. " Đối với Hamilton và các đồng nghiệp của ông ấy, các cuộc bầu cử yêu cầu một số loại thiết bị sàng lọc tích hợp.

*******

Nguồn "When Democracies die"


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

13186 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (779)