Status of Phan Thành Khương

Phan Thành Khương

860 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Religion
About me:

Friend list (22)

Mời các Bạn nghe nhạc!
"Về Ninh Thuận với em" (thơ Phan Thanh Khương, nhạc Vĩnh Điện, trình bày Bích Ngọc)

https://www.youtube.com/watch?v=E6eoRi6Rj6Y • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  2 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Nghe nhớ Việt Nam quá bác Khương ơi. 11:22 17/10/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Bài này nghe rất được, ca sĩ hát cũng hay nữa. Bác post lời lên nhé 11:24 17/10/2020
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  Ninh Thuận có ảnh hưởng bão không bác Khương? tới 24/10 13:42 18/10/2020
Please to comment

Phan Thành Khương

860 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Religion
About me:

Friend list (22)