Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8618 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

(Khi có vợ là cô giáo môn Địa lý)
- Em ơi, gãi lưng cho anh tí. Ở Bhutan đó.
- Xong rồi anh. Còn đâu nữa anh?
- Lesotho. Ừ đúng rồi. Nhích một tí lên trên Zimbabwe nhé. Ừ đã ngứa quá.
- Còn đâu nữa không anh?
- Qua quần đảo Faroes em nhé.

(Ảnh copy trên trang Facebook của một người bạn)

 

 


Please to comment

Lê Quang Huy

8618 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)