Status of Subtract Multiply

Subtract Multiply

869 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)

Bé Lê và má!

Bé Lê mê tivi. Tivi có thịt heo giảm giá. Bé chỉ "lợn lợn". Tivi có tiền cứu trợ. Bé la "tiền tiền". Má thở dài bế bé vỗ về: "Tiền và thịt trên tivi thôi mà". Má ốm quá. Hai mẹ con té bể cái tivi!

Phỏng theo ông Tờ Huyết!

Nguồn: FB Nguyễn Đình Bổn, 14 October 2020


Please to comment

Subtract Multiply

869 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (12)