Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

9595 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (181)

- ‘Lạy Chúa, Chúa là ai?’ Chúa đáp: ‘Ta là Jêsus mà ngươi đang bắt bớ. 16Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên, vì Ta đã hiện ra với ngươi để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng về những điều ngươi đã thấy nơi Ta, và về những điều Ta sẽ hiện ra tỏ cho ngươi biết. 17Ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân nầy và các dân ngoại là nơi Ta sai ngươi đến 18để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ.

-------> Xin hỏi tại sao người ta đi đêm sợ ma quỷ satan mà không biết kính sợ Thượng Đế - Đức Chúa Trời và tìm kiếm ơn lành từ trời bằng tấm lòng thanh sạch để trông cậy và cầu xin?

https://www.youtube.com/watch?v=Ey8yuVXOxX0

   • Tran Thi Diem Chau  Jesus CHrist: Ta sai ngươi đến 18để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Sa-tan trở về cùng Đức Chúa Trời; hầu cho bởi đức tin nơi Ta, họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ. ---> Satan chính là CON RẮN XƯA dụ dỗ EVA và ADAM ăn trái cây giữa vườn, trái mà Đức Chúa Trời đã căn dặn KHÔNG được phép ăn, CON RẮN XƯA thì...See more 01:03 13/10/2020
  • Tran Thi Diem Chau  "Everyone should give God a try and see how HE reveal his love for us" Frau Perrie 16:02 13/10/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

9595 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (181)