Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

9595 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (181)

Hình ông Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ Nguyễn Từ Huấn và phu nhân cùng con trai.
Minh Hòa

15tt SsSpohtnsonrgdor.eud  · Washington, Vereinigte Staaten  · 

Cái ôm vô cùng xúc động của hai cha con sau khi thay bộ quân phục: quân hàm, áo và nón từ Đại tá lên Phó Đề Đốc. Rất Tự Hào.

Washington DC - USA
October 10, 2019

Minh Hoà Photography
Instagram: minhhoaphoto
#minhhoa #minhhoaphoto... 

Mehr ansehen

— mit 

Pham Thanh Nga

 hier: 

US Navy Memorial

.


Please to comment

Tran Thi Diem Chau

9595 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (181)