Status of FBfriend

FBfriend

7363 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

Tài khoản đăng nhập LivenGuide bằng FB

Contact list (229)

Nghĩ tới Nhà báo Phạm Đoan Trang tôi tìm đọc bài viết này, thiển nghĩ phụ nữ Việt Nam quan tâm đến nhân quyền của phụ nữ phải tìm hiểu về CEDAW. Hiệp ước nhân quyền quốc tế này được hỗ trợ của UN Women và Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD)

_______________________________________________________________________

CEDAW & Nhân quyền của Phụ nữ

UN Women hỗ trợ các Quốc gia Thành viên Liên hợp quốc khi họ đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu để đạt được bình đẳng giới và làm việc với các chính phủ và xã hội dân sự để thiết kế luật, chính sách, chương trình và dịch vụ cần thiết để thực hiện các tiêu chuẩn này.

Hiệp ước về bình đẳng của phụ nữ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên:

- Tăng vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ;

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ;

- Thu hút phụ nữ tham gia vào tất cả các khía cạnh của tiến trình hòa bình và an ninh;

- Tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ;

- Lấy bình đẳng giới làm trọng tâm trong lập kế hoạch và ngân sách phát triển quốc gia.

UN Women cũng phối hợp và thúc đẩy hoạt động của hệ thống LHQ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Những ràng buộc đối với các quyền tự do cơ bản là thực tế hàng ngày đối với nhiều phụ nữ ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Sự chênh lệch về giáo dục và kinh tế giữa nam và nữ, nữ không đủ đại diện trong chính trị và đời sống cộng đồng, thiếu hiểu biết về quyền con người của phụ nữ của cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp, và việc tiếp tục thực hiện các hành vi có hại đối với phụ nữ nhân danh văn hóa và tôn giáo để hợp pháp hóa vi phạm quyền con người của phụ nữ, là nguyên nhân gây ra bất bình đẳng giới.

Tất cả các chính phủ trong khu vực Đông Nam Á đã cam kết thúc đẩy quyền con người của phụ nữ và xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ thông qua việc phê chuẩn hoặc gia nhập Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), trong khi các quốc gia như Campuchia, Philippines, Thái Lan và Timor Leste cũng đã tiến hành phê chuẩn hoặc gia nhập Nghị định thư tùy chọn vào CEDAW .

CEDAW là một trong những hiệp ước nhân quyền quốc tế cốt lõi của hệ thống hiệp ước Liên Hợp Quốc và thường được gọi là dự luật về quyền của phụ nữ. CEDAW được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 19 tháng 12 năm 1979, có hiệu lực như một hiệp ước vào ngày 3 tháng 12 năm 1981. Đây là một trong những hiệp ước nhân quyền được tán thành rộng rãi nhất tính đến tháng 4 năm 2014, đã được phê chuẩn hoặc gia nhập bởi 188 quốc gia. , trong khi 104 quốc gia đã phê chuẩn hoặc gia nhập Nghị định thư tùy chọn. Bằng việc ký kết Công ước, các chính phủ trong khu vực Đông Nam Á đã cam kết thực hiện các nghĩa vụ pháp lý để tôn trọng, bảo vệ và thực hiện các quyền con người của phụ nữ.

Trên toàn khu vực, các luật hiện hành đã được sửa đổi, hoặc các luật mới được ban hành về bạo lực gia đình, quấy rối tình dục và hiếp dâm cũng như chống buôn người. Nhiều chính phủ Đông Nam Á cũng cam kết lồng ghép các quan điểm bình đẳng giới vào kế hoạch quốc gia, kinh tế và xã hội, và phân bổ nguồn lực để xây dựng các kế hoạch hành động quốc gia tập trung vào chống phân biệt đối xử và trao quyền cho phụ nữ.

Tuy nhiên, những trở ngại chắc chắn vẫn còn. Nhiều quốc gia vẫn còn thiếu sự rõ ràng về vai trò của CEDAW trong việc thúc đẩy quyền con người của phụ nữ. Nhiều luật và chính sách không phù hợp với các tiêu chuẩn của CEDAW về bình đẳng giới và nhiều chính sách, trong khi dường như tập trung vào sự tiến bộ của phụ nữ, lại không đạt được mục tiêu do thực thi kém, năng lực hạn chế và trách nhiệm giải trình yếu. Hơn nữa, nhiều phụ nữ không hiểu các quyền của họ là gì, làm thế nào để yêu cầu và thực hiện chúng.

Để hỗ trợ việc thực hiện CEDAW trên khắp các khu vực, với sự hợp tác của UN Women và sự hỗ trợ rộng rãi của Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD), hai chương trình khu vực hiện đang được thực hiện nhằm tăng cường việc thực hiện CEDAW trong Đông Nam Á:

Chương trình CEDAW Đông Nam Á (CEDAW SEAP): Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện CEDAW hướng tới thực hiện quyền con người của phụ nữ ở Đông Nam Á; và

Cơ chế khu vực để bảo vệ quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái ở Đông Nam Á

Cả hai chương trình đều có sự tham gia của các nước trong khu vực Đông Nam Á là Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam; cũng như với mười quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), để tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao năng lực nhận thức về CEDAW và đóng góp vào các chiến lược thực hiện hiệu quả trong khu vực, cũng như trong các chính sách quốc gia.

Được hỗ trợ bởi :

DFATD
 

https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights

 


  • Tran Thi Diem Chau  Trong số các nữ nhà báo Vietnam có bao nhiêu người quan tâm và giúp đồng nghiệp vừa bị chính quyền nhà nước đảng CS bắt tạm giam kể từ hôm nay ...? Câu hỏi trong đầu là như vậy hy vọng sẽ có người lên tiếng
   19:37 09/10/2020
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with FBfriend, Chau & LVG 01:27 10/10/2020
Please to comment

FBfriend

7363 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
About me:

Tài khoản đăng nhập LivenGuide bằng FB

Contact list (229)