Status of Subtract Multiply

Subtract Multiply

857 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác. Tôi coi qua thấy hai ứng cử viên tranh luận rất căng thẳng và thú vị. Nhiều báo đài bên này có vẻ miêu tả cuộc tranh luận quá chợ búa và cả hai tranh nói của nhau. Nhưng tôi thấy OK. Tranh luận mà không nảy lửa thì nhàm chán lắm. 15:26 30/09/2020
   Subtract Multiply  Chính xác như vậy ! 18:48 30/09/2020
Please to comment

Subtract Multiply

857 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)