Status of Chữa vô sinh hiếm muộn Hồng Hà

Chữa vô sinh hiếm muộn Hồng Hà

9 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Điều trị vô sinh hiếm muộn và bệnh sản phụ khoa là một trong những thế mạnh của bệnh viện đa khoa Hồng Hà. Do đó, các bác sĩ tại đây đều là những... See more

Contact list (1)

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Hello Trung tâm. Đây là một công việc quan trọng và hữu ích. Tôi có vài cặp bạn cũng chưa có con. 12:59 16/09/2020
Please to comment

Chữa vô sinh hiếm muộn Hồng Hà

9 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hà Nội
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Điều trị vô sinh hiếm muộn và bệnh sản phụ khoa là một trong những thế mạnh của bệnh viện đa khoa Hồng Hà. Do đó, các bác sĩ tại đây đều là những... See more

Contact list (1)