Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

13061 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (776)

Tôi thấy ông Trump cũng có nhiều cái không hay ho. Nhưng coi báo đài Mỹ và Châu Âu thấy họ cứ thay nhau chỉ trích, chửi bới ổng hoài, đến độ cuồng chống Trump. Và rất hạn chế thông tin có lợi hay những gì ông ấy làm được.

Ví dụ như CNN không đưa hay đưa nhưng để chỗ rất khuất việc Israel và Bahrain bình thường hóa quan hệ nhờ các nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Nhưng lại đưa những thứ này lên trang nhất: https://edition.cnn.com/2020/09/15/politics/us-tariffs-wto-trump/index.html. Đến độ bây giờ mình cũng bớt tin CNN vv. Đưa tin đúng thì đúng đấy, nhưng chỉ đưa một dạng tin.

Nói ông Trump fake news, chợ búa, vv và vv cũng không sai. Nhưng ổng chỉ có cái Twitter đơn thương độc mã chiến đấu với bao nhiêu báo đài. Thì thấy nhiều khi các báo đài phải xem lại, ai mới là người lũng đoạn thông tin?


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

13061 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (776)