Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

8875 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (152)

Có hai Đấng tiên tri là Elli và Abraham xuất hiện vào trước Ngày phán xét,  là ngày Chúa trở lại thế gian để thưởng phạt loài người tùy theo việc làm của mình. 

" Kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan"

Con người có thể sát hại thân thể lẫn nhau nhưng có một Đấng loài người nên kính sợ vi Ngài có thể hình phạt bằng sự chết nơi hỏa ngục cả thân thể lẫn linh hồn.

 Kinh thánh có mô tả con người van xin Elli và Abraham bày tỏ lẽ thật, nhưng người ta vẫn không tin cho dù có người chết sống lại báo tin về sự chết nơi hỏa ngục.

 Xin Chúa ban sự khôn ngoan thiên thượng cho anh chị em chúng con, nhận biết Cha trên trời có quyền năng trên sự sống của chúng con ở đất này và ở thiên đàng đời đời, tạ ơn Cha, in den Namen Jesus Christus Amen!


 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Matthew 11 00:56 16/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  "người chết sống lại" mà Kinh thánh mô tả chính là Chúa Jesus 09:38 16/09/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

8875 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (152)