Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8422 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

Ngày 15/09/1956, số đầu tiên của báo Nhân Văn ra mắt độc giả ở Hà Nội. Báo do Phan Khôi làm Chủ nhiệm và Trần Duy làm Thư ký Tòa soạn, có nhiều bài viết chỉ trích đường lối của Đảng Lao động Việt Nam và đòi hỏi văn nghệ phải độc lập với chính trị. 
 
Cùng với tạp chí Giai Phẩm, cả hai hình thành nên nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ đòi quyền tự do thể hiện quan điểm chính trị cho giới văn nghệ sĩ, sau này bị chính quyền Hà Nội dập tắt trong văn án Nhân Văn – Giai Phẩm sóng gió một thời.


Please to comment

Lê Quang Huy

8422 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)