Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8438 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

Chưa thực nghiệm hiện trường, cáo buộc thiếu cơ sở khoa học, chỉ dựa vào lời khai của những nông dân thịt xương tan nát vì đòn roi tra tấn ép cung mà toà xử vụ Đồng Tâm đã vội vã tuyên 2 án tử hình!

Pháp đình mà cứ như rừng xanh man dại hoang dã.


Please to comment

Lê Quang Huy

8438 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)