Status of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

2588 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (773)

Xin mời thưởng thức một nhạc phẩm đặc biệt

Trái Tim Việt Nam -Nguyễn Văn Đông- Tâm Hảo

LỜI 1:    Ngày vui cánh chim về tổ ấm, bay tìm hương lửa chiếc nôi xưa.
Đường đi dù cách xa vạn lý vì tình yêu hai tiếng Mẹ Việt Nam.
Đường vui Bắc Nam chung một lối, sông Hồng, sông Cửu nối sông Hương.
Tình thương như chắp thêm nghìn cánh tung lướt về chốn quê___ hương thắm tình.
Anh hỡi anh trong niềm chung mơ ước,
Anh có nghe rạo rực ở tâm hồn?
Một niềm tin muôn đời không suy biến:
“Đất quê người, Trái tim Việt Nam”
Lòng con nén hương dâng Tổ quốc, muôn đời nguồn suối hướng ra khơi.
Ngày vui hai tiếng trên hoàn vũ : “Việt Nam ngàn thuở quê hương sáng ngời”.
LỜI 2:
Ngày vui nước non tươi đẹp nắng, ta về chung tắm ánh sông trăng.
Đường đi dù cách xa vạn lý vì hồn thiêng sông núi giục lòng ta.
Ngày vui nước non tươi đẹp quá, con thuyền căng gió lướt phong ba.
Tình thương như chắp thêm nghìn cánh, tung lướt về chốn quê hương thắm tình.
Anh hỡi anh trong niềm chung mơ ước,
Anh có nghe rạo rực ở tâm hồn:

Một Việt Nam ngang tầm cao thế giới để muôn đời ngẩng cao đầu đi.
Lòng con nén hương dâng Tổ quốc, muôn đời nguồn suối hướng ra khơi.
Cầu xin hai tiếng trên hoàn vũ: “Việt Nam ngàn thuở quê hương sáng ngời”.

https://www.youtube.com/watch?v=BIzQQMevjCgPlease to comment

Le Vinh Truong

2588 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (773)