Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

8903 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (152)

 Tối hôm qua Châu có trải nghiệm về tình bạn trong đức tin đấng Christ, tạ ơn Chúa Xin Chúa ban sự sống Chúa cho anh em chúng con.

Trong đoạn kinh thánh này mình có câu hỏi tại sao Abraham dâng con thì được xưng là công chính?

Ngày nay mình phải làm gì để cũng được xưng là công chính trước mặt Chúa khi Chúa trở lại thế gian một lần nữa để xét đoán thưởng phạt loài người?

Đức tin và hành động

"14Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? 15Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, 16mà một người trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? 17Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. 18Nhưng có người sẽ nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 20Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? 21Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao?  22Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. 23Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. 24Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. 25Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động, khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao?  26Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy."

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Explore Gia-cơ 2 by Verse

 • English (US) 

 

 

Đức tin và hành động

Kinh thánh 

14Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy khoonđược không? 

15Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, 16mà một người trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,” nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ thì có ích gì không? 

17Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. 18Nhưng có người sẽ nói: “Bạn có đức tin, còn tôi có hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi, rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. 19Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. 

20Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? 21Chẳng phải Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ sao?  22Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. 23Như thế, lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính” và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. 

24Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. 

25Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động, khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao?  26Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Explore Gia-cơ 2 by Verse

 • English (US) 

  • Hoàng Nhất Phương  Đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban. Cuộc đời của người Ki-tô hữu là một hành trình của đức tin. Đức tin cũng được thể hiện trong tâm hồn của tổ phụ Áp-ra-ham, còn ghi lại trong Sách Sáng Thế Đoạn 10: 1-18 "Ngày ấy, Đức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba...See more 11:34 14/09/2020
  • Hoàng Nhất Phương  Tin và Yêu là hai động từ luôn gắn kết vào nhau, trong mối tương quan gia đình trần thế, nếu muốn tin ai thì việc đầu tiên ta phải có chút cảm tình với người đó, từ cảm tình, dẫn đến niềm tin, từ niềm tin ta có thể cùng hợp tác kinh doanh, cùng làm việc chung trong môi trường nhà đạo cũng như đời; an ủi và rộng tay giúp đỡ khi người ta tin, gặp sự cố trong cuộc sống… Mối...See more 11:37 14/09/2020
  • Hoàng Nhất Phương  Nếu chỉ sống đức tin cho riêng mình thôi thì chưa đủ, người Ki Tô Hữu còn có trách nhiệm phải rao truyền niềm xác tín ấy cho người khác nữa. Đó là một mệnh lệnh: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8). Chính Thánh Phaolô cũng đã phải thốt lên: “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần...See more 11:41 14/09/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

8903 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (152)