Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8388 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

Phản ứng mạnh mẽ  của dư luận xã hội cho thấy phiên toà xử vụ Đồng Tâm đã không đạt được mục đích mong muốn, thậm chí bị tác dụng ngược lại. Vì thế có lẽ nó sẽ sớm chấm dứt chứ không kéo dài 10 ngày như thông báo ban đầu.


Please to comment

Lê Quang Huy

8388 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)