Status of Phan Thành Khương

Phan Thành Khương

529 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)

Về sách “Death by China” của Peter Navarro và Greg Autry

 

“Chết vì Tàu cộng”:

Sách gối đầu giường!

Ai còn muốn sống,

Không được xem thường!

 

Phải đọc thật kĩ,

Từng dòng, từng trang!

Sẽ biết sự thật

Quá đỗi kinh hoàng!

 

Ninh Thuận, ngày 14-01-2018

PHAN THÀNH KHƯƠNG

 


Please to comment

Phan Thành Khương

529 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)