Status of Subtract Multiply

Subtract Multiply

858 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)

Fun

FB Nguyễn Đình Bổn
16 Aug 2020

Xú uế ngục!

Một ông vừa ngủm cù đeo được Quỷ vô thường dẫn đến một tầng địa ngục mà Diêm Vương mới lập ra từ năm 1883 tây lịch, gọi là "Xú uế ngục".

Gọi là vậy vì nơi đây chứa cứt của mọi con người trên thế gian thải xuống, khỏi nói thì vùng này hôi thối vô cùng!

Quỷ vô thường dẫn ông ta đi, qua một nơi bên dưới có hầm phân lớn dòi bọ lúc nhúc, bốc hơi thúi mịt mù, thỉnh thoảng "một cục" từ thế gian lại rơi xuống như... bom, và một nơi gần đó có mấy tên râu xồm đang hút thuốc nhưng từ đầu gối trở xuống ngập trong phân, và nói: "Ta cho nhà ngươi được phép chọn một trong hai nơi".

Tội nhân mới ngẫm nghĩ: "Chỗ kia ở trên phân nhưng quá hôi thối, lâu lâu lại bị ị trên đầu, còn chỗ này toàn... sư phụ của ta, dù đứng trong phân nhưng đỡ hơn, lại còn được... hút thuốc"!

Ông ta chọn số hai!

Quỷ vô thường ngay lập tức quẳng ông ta vào đó, tội nhân thò tay vào túi tìm gói thuốc tính bắn một bi thì nghe con quỷ canh ngục la to: "Hết giờ giải lao rồi, tất cả các tội nhân nằm xuống!"

(Chế từ Truyện Cười Liên Xô).


Please to comment

Subtract Multiply

858 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)