Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8099 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)

Lúc này đây, khi dịch bệnh cúm phổi Vũ Hán tái bùng phát, lại nghĩ đến lời nhắc nhở cảnh giác của bác sĩ Bernard Rieux trong tác phẩm “Dịch hạch” (La Peste) của Albert Camus.

“... vi trùng dịch hạch không bao giờ chết và mất hẳn, rằng nó có thể nằm yên hàng chục năm trong bàn ghế và áo quần chăn chiếu, nó kiên nhẫn đợi chờ trong các căn buồng, dưới hầm nhà, trong hòm xiểng, trong khăn tay và giấy tờ linh tinh, và một ngày nào đó – để gây tai họa và dạy cho con người một bài học – dịch hạch có thể đánh thức đàn chuột và xui chúng chạy đến lăn ra chết ở một khu phố yên vui hạnh phúc nào đó” (… que le bacille de la peste ne meurt ni disparaît jamais, qu’il peut rester pendant des dizaines d’année endormi dans les meubles et les linges, qu’il attend patiemment dans les chambres, les cave, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et pour l’enseignement de l’homme, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse).

Cuối truyện, khi bệnh dịch hạch tại Oran (Algérie) qua đi, trong khi mọi người đang reo hò mừng vui thì bác sĩ Rieux vẫn không quên cảnh giác nhắc nhở. Bởi vì ông biết rằng đám đông vui mừng đó không hề biết rằng dịch bệnh luôn tiềm ẩn và có thể gieo rắc cái chết bất cứ lúc nào cho con người.


 • Subtract Multiply, Chau & LVG  like this.
  • Chau & LVG  Nhà văn có vision tầm nhìn và lương tâm tử tế dẫn dắt tư tưởng xã hội loài người cách sống lạc quan và suy nghĩ tích cực cho dù sống với đại nạn khổ đau và thù hận... 12:55 01/08/2020
Please to comment

Lê Quang Huy

8099 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)