Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8577 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)

Hôm nay ngày 01/08/2020, EVFTA có hiệu lực thi hành. Một cơ hội lớn cho kinh tế quốc gia phát triển và thoát dần ảnh hưởng của Trung Quốc, đồng thời là sự ràng buộc về những cam kết với EU phải thực hiện.


 • Lê Trung Tĩnh, Tran Thi Diem Chau  and  1 others  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Anh Lê Quang Huy  có nghĩ rằng Ts A Hà Nội có trách nhiệm sẽ lên tiếng về việc Nhà báo Phạm Chí Dũng phải được trả tự do theo cam kết với EU về tiêu chuẩn nhân quyền không? 11:55 01/08/2020
Please to comment

Lê Quang Huy

8577 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (111)