Status of Phan Thành Khương

Phan Thành Khương

534 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)

Danh tướng Trần Bình Trọng (1259-1285)

Danh tướng Trần Bình Trọng
Dòng dõi Lê Đại Hành
Là Người có công lớn
Trong một cuộc chiến tranh (1).

Một trận đánh quan trọng,
Chặn bước bọn Tàu – Nguyên,
Trần Bình Trọng bị bắt,
Hai vua được bình yên (2).

Giặc biết Ông tài giỏi,
Đe dọa và vỗ về,
Hứa phong vương phong tước,
Ông khẳng khái cười chê!

“Ta thà làm quỉ nước Nam,
Tước vương đất Bắc chẳng ham bao giờ!” (3)

Bọn Tàu – Nguyên thất bại,
Chúng đành phải giết Ông,
Người Anh Hùng nước Việt,
Lúc tuổi đời mênh mông! (4)

Với lòng trung dũng ấy,
Ông đã được vinh phong
Báo Nghĩa Vương từ đấy.
Một tấm gương sáng trong!

Ninh Thuận, 02-12-2018
PHAN THÀNH KHƯƠNG

(1) Là người thuộc dòng dõi Lê Đại Hành nhưng đã được lấy họ vua (quốc tính – họ Trần). Cuộc kháng chiến chống bọn xâm lược Tàu – Nguyên lần thứ hai, năm 1285.
(2) Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Hoàng Đế Trần Nhân Tông.
(3) “Ta thà làm quỉ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi.”
(4) Trần Bình Trọng hi sinh khi mới 26 tuổi.

 


 • Lê Trung Tĩnh, Phan Thành Khương  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Khương. Để tôi cho các cháu trong nhà đọc bài thơ này, vừa học lịch sử, vừa học tiếng Việt. 12:29 30/07/2020
Please to comment

Phan Thành Khương

534 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)