Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8078 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)

... Và tui nhắn lại ông Tập: “Biển Đông cũng không phải là Huawei của Tàu.”


 • Lê Trung Tĩnh, Subtract Multiply  like this.
  • Subtract Multiply  Tàu đúng là Tàu (艚) ! Khoái tàu quá nên đóng rất nhiều tàu ! Tàu thích gây sự nên Tàu có thêm chữ Đấm. Nhưng mai kia tàu chìm nhiều quá thì nhân dân quốc gia bị Tàu ức hiếp sẽ chế chữ Đấm thành chữ Đắm. Tàu Đắm. Nguyên nhân gây đắm tàu có thể là đánh nhau với Mỹ, cũng có thể do đại hồng thủy. Cộng sản như lão Tập cực kỳ thích chữ Hồng nên sẽ đón đại hồng thủy với tâm...See more 22:08 29/07/2020
   Lê Trung Tĩnh  Hay quá bác Subtract Multiply  . Ah Le Vinh Truong  xem nè. 12:31 30/07/2020
Please to comment

Lê Quang Huy

8078 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)