Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

8166 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (142)

1. Khải-huyền 11:18 Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến: giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Chia Sẻ

2. Khải-huyền 22:12 Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chia Sẻ

(Vietchristian.com)


Xin hỏi quý bạn nào đọc post này, Châu đã có key word gì để tìm ra 2 câu Kinh Thánh trên:
1. thưởng
2. phán xét
Xin hỏi "hủy phá những kẻ hủy phá thế gian" có nghĩa là gì?
1. Chúa hình phạt sứ giả của satan.
2. Chúa hình phạt người có tội
Chết là hết ? Theo Kinh thánh thì "Giờ phán xét" của "cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời" sẽ có quyết định "kẻ chết" sẽ được sống ở Paradise thiên đàng với Chúa hay phải ở địa ngục với satan.
Xin hỏi nếu được chọn cho ngày tương lai ở thiên đàng thì hiện tại ta có thể làm gì để thay đổi số phận:
1. đi tu
2. học đạo
3. tìm tác giả Kinh Thánh để thắc mắc về 2 câu trên

Photo: Nhà thờ ở Austria


 


  • Tran Thi Diem Chau  - Rõ ràng là chúng ta bị in vào trí óc câu này: Việt Nam là nước nhược tiểu nhỏ bé ...có lịch sử 4000 năm. Số phận của chúng ta là như thế sao? Japan cũng là nước nhỏ bé. Xin Chúa đổi mới từ trong tâm linh chúng con sự sống đắc thắng, tạ ơn Chúa. 12:05 29/07/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

8166 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (142)