Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

8166 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (142)

"vì anh em đòi hỏi một bằng chứng cho thấy Đấng Christ phán qua tôi. Ngài không yếu trong việc cư xử đối với anh em đâu, nhưng Ngài là Đấng đầy uy quyền giữa anh em. Mặc dù Ngài đã chịu đóng đinh vào thập tự giá trong tình trạng yếu đuối, nhưng Ngài đang sống với quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng vậy, dù yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ sống với Ngài, để cư xử với anh em."
(II Co 13)

Tôi chưa thấy ai tự nhận mình yếu đuối và cầu  xin quyền năng của Đức Chúa Trời để sống hòa thuận với anh em và cầu xin cho anh em mạnh mẽ như Phao-lô đã làm. Sống theo bản năng con người tự nhiên thì không cần quyền năng của Đức Chúa Trời, nếu có tin Chúa họ vẫn nghi ngờ lời chứng của Phao-lô, ở trong sự chia rẽ. 
Ngày nay cũng vậy, học Phao-lô chúng tôi đồng hành với Đấng Christ, cho dù yếu đuối  vẫn biết Ngài là sức mạnh.
Đó là lý do chúng tôi vui mừng vì tình yêu Chúa cảm hóa chúng tôi. Lòng chúng tôi thuộc về Chúa. Tạ ơn Chúa.
Ngợi khen Chiên Con!

Hallelujah Amen!


 


  • Hoàng Nhất Phương  “Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.” Đoạn mở đầu của Phúc Âm Thánh Joan từ câu 1 đến câu 18 cho thấy: “Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và...See more 01:38 27/07/2020
   Chau & LVG  Tạ ơn Chúa, cảm ơn chị Phương chia sẻ đồng cảm, Châu nghe từ anh em (anh chị em) người Đức ở đây họ có nhiều trải nghiệm, ai cũng hay làm chứng mỗi người đã học được gì. Đọc đoạn Kinh Thánh này thấy ông Phao-lô đã được biến đổi hoàn toàn nhờ vào quyền năng Đức Chúa Trời từ một người bắt bớ ra lệnh tàn sát những người theo Đức Chúa Jesus trở thành người chinh phục anh...See more 02:19 27/07/2020
  • Chau & LVG  "Ngôi Lời là Thiên Chúa" "the word is God" Amen. Praise the Lord ! 02:21 27/07/2020
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

8166 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (142)