Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

8106 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)

NƯỚC CỜ SAI CỦA TẬP CẬN BÌNH

Những diễn biến mới đây cho thấy dường như họ Tập đã tính toán sai khi lợi dụng lúc thiên hạ đang đối phó với dịch cúm Vũ Hán để sinh sự với Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Sai lầm. Con virus Vũ Hán hung hiểm là vậy nhưng cũng chưa đủ để làm họ suy yếu đến mức Trung Quốc có thể thừa nước đục thả câu như Bắc Kinh đã tưởng. Và thế là Bắc Kinh đã tự đẩy mình vào thế tứ bề thọ địch, yếu thế hơn đối phương cả về quân sự lẫn ngoại giao và pháp lý, chỉ giỏi lấn lướt làm càn một cách võ biền ngang ngược.

Chinazi của Tập đang đi vào vết xe đổ của Nazi thời Hitler. 

(Nguồn ảnh: Copy trên mạng)


Please to comment

Lê Quang Huy

8106 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motobicycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Contact list (109)