Status of Manh Hung Dao

Manh Hung Dao

8331 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (18)

Tại sao? tại sao?
Có nhiều người bảo sao không đem 236 tr cho bà con dân tộc nghèo để họ làm nhà và xây chuồng bò, mà cứ phải xây mỗi cái chuồng bò theo dự án được phê duyệt. Để rồi cái nhà ở thua cái chuồng bò ở.
Tại mần răng thì cán bộ quê nhà Bác mới biết được, chứ em thấy cái cảnh ni là em không ưng cái bụng cho lắm. Lên báo họ nói quê Bác Hồ mà rứa!

- Nguyễn Huu Son -


Please to comment

Manh Hung Dao

8331 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (18)