Status of Subtract Multiply

Subtract Multiply

751 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)

Từ Trường Sa, Hoàng Sa, thậm chí các hòn đảo nhân tạo gần hơn, TQ có thể bắn hỏa tiễn phá đất nước ta. Tuy điều này khó thể xảy ra nhưng sức ép từ khả năng bị tấn công là thứ khách du lịch không thể bỏ qua. Để phòng ngừa, VN có thể chọn cho vô số người TQ sở hữu đất hòng sử dụng họ làm lá chắn. Từ đó, VN lại mắc thêm một bẫy nữa của TQ.

Đáng lo !


Please to comment

Subtract Multiply

751 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (11)