Status of Nguyễn Kim Khánh ( New)

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3664 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)

Báo Tân Đường Nhân có bài viết : Một người Việt Nam kêu gọi loại Trung Quốc khỏi Hội đồng bảo an LHQ.

Rất vui là đến nay đã cập nhật 36.000 chữ ký, số người ký tên vẫn tăng lên từng ngày - thật là một tín hiệu đáng trân trọng. Xin cảm ơn người đã soạn thảo kiến nghị  này và những người đã tham gia ký tên vào kiến nghị. #TogetherWeCan

https://m.ntdvn.com/the-gioi/mot-nguoi-viet-nam-keu-goi-loai-trung-quoc-khoi-hoi-dong-bao-an-lhq-43316.html


Please to comment

Nguyễn Kim Khánh ( New)

3664 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Car
  Train
  Motobicycle
  Foot
 • Availability:
 • Weekday
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (364)