Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

12690 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (744)

Các link để ký Kiến nghị bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của China

Link chính trên Change.org, hai link này liên thông với nhau và đã có trên 28 nghìn chữ ký:

Tiếng Anh: https://www.change.org/Remove-China-from-UN-Security-Council-permanent-members

Tiếng Việt: https://www.change.org/Bai-nhiem-China-hoi-dong-bao-an-LHQ

Danh sách 20 nghìn chữ ký đầu, sẽ tiếp tục được cập nhật: https://www.change.org/p/general-secretary-of-the-united-nations-and-world-leaders-remove-china-from-un-security-council-permanent-members/u/26682753

Link trên Google form để người ở Việt Nam không vào được Change.org có thể ký:

Link ký tên: https://bit.ly/bainhiemchina

Link kết quả: https://bit.ly/ketquabainhiemchina


 • Trần Kim Thập, Phan Thành Khương  and  3 others  like this.
  • Chau & LVG  TS Tĩnh pin bài này lại cho nhiều người dễ tìm để ký nhe 02:44 24/07/2020
  • Chau & LVG  Không biết có ai thắc mắc rằng tại sao các báo đài trong nước không đưa tin về Thư kiến nghị này, chính quyền nhà nước Việt Nam thời cộng sản Hồ Chí Minh này không đồng ý Thư Kiến Nghị có nội dung bãi nhiệm tư cách thành viên HĐBA của China chỗ nào? 02:45 30/07/2020
   Lê Trung Tĩnh  Chắc họ có nhiều chuyện quan trọng hay công chúng quan tâm hơn đó chị Chau & LVG  . Hôm rồi có người nói em biết trước đây Change.org không bị chặn ở VN. Giờ lại bị chặn, không biết có phải tại vì Kiến nghị này không. 12:35 30/07/2020
  • Chau & LVG  Ts Lê Trung Tĩnh   lên tiếng cho cả thế giới này biết về chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam có nhiều cách, tại sao ngăn cản tiếng nói vì công lý vì hòa bình ? China xây đảo nhân tạo ...rồi đến cúm Wuhan ảnh hưởng nhiều người, chính quyền chặn Thư kiến nghị ngăn cản tiếng nói tự do yêu nước được không? Nhớ lá thư của Đoàn Kim Khánh nói rằng em gái của cô ấy bị bắt...See more 15:21 30/07/2020
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

12690 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (744)