Status of AntiCoVid19

AntiCoVid19

369 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (19)

23.4. lại lo đây coronavirus bang NRW (Bonn) HSSV đi học lại. sad 
Tùy theo bang (Đức có 16  bang) từ thứ hai 21.4. qui định siêu thị cửa hàng cơ sở 800 km + vẫn không được mở cửa nhưng mọi người đã được gỡ bỏ lệnh đóng cửa và phải ở nhà.
Biện pháp vệ sinh Hygene LƯU Ý và cấm discrinimation đối xử phân biệt người gốc Tàu châu Á. Khẩu trang phải nên đeo vậy mà lúc trước Bộ Trưởng Y tế phản đối angry giống ông TT Trump crying
https://www.youtube.com/watch?v=nSgM2u2KFRI Please to comment

AntiCoVid19

369 Credits Price: 9999 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (19)