Status of Trien Le Vinh

Trien Le Vinh

449 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
About me:

Contact list (49)

Bài phỏng vấn rất hay! Hơi dài nhưng nên đọc.

Thông tin khoa học, người trả lời phỏng vấn am tường sự việc, chuyên nghiệp, khiêm tốn nhưng đầy tinh thần trách nhiệm. Đọc ông này gợi nhớ tinh thần giáo dục Humboldt của Đức! Cũng có lẽ vì ông đang làm việc ở Berlin...

(Một chi tiết nhỏ mà không nhỏ cần lưu ý nữa là....Súc họng!)

https://baomoi.com/vi-bac-si-ca-nuoc-duc-lang-nghe-giua-dai-dich/c/34616991.epi

 


Please to comment

Trien Le Vinh

449 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Foot
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
About me:

Contact list (49)