Newsfeed of LivenGuide

Ráng tập uống nha mọi người, nó có vị hơi đắng và chua một xíu nhưng sẽ kháng lại virusChina rất công hiệu. Người Do Thái đã dùng cách này để chống lại dịch ChinaVirus và hầu như họ hoàn toàn miễn nhiễm. Xin chúc sức khỏe và bình an mỗi ngày. GOD BLESS YOU ALL heart


Please to comment

Yêu cầu CPVN không nhập đồ y tế do china sản xuất, Thế giới đã phải trả giá đắt bằng sinh mạng người dân vì đồ dùng y tế nhiễm virus Wuhan do China gửi đến ,dưới danh nghĩa " viện trợ nhân đạo " angryangry

Boycott Chinazi 


Please to comment

The European Union aims to raise 7.5 billion euros next week to fund research into a vaccine for the coronavirus, as well as developing new treatments and more efficient testing. The EU commission says the goal is to develop a vaccine, treatment and tests that are available to all who need it and at an affordable price. The hope is that donors will continue to stump up funds in coming months so the effort can be scaled up and to help pay the costs of distributing the vaccine and medical equipment. DW's Sarah Kelly speaks to Ursula von der Leyen, President of the European Commision about the challenges Europe faces in times of the coronavirus pandemic.

https://www.youtube.com/watch?v=QnJgLbPcPXQPlease to comment