Newsfeed of LivenGuide

Please Please Sign And Speak Out For The Victims Covid Wuhan Global, Petition Victims Global Covid-19 virus Wuhan BAN VẬN ĐỘNG “NẠN NHÂN COVID WUHAN TOÀN CẦU! (Campaign Board “victims Covid-19 Wuhan Global) Email: gc19wvv@gmail.com Trang Web:  www.covidwuhan.org Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt ngay việc sản xuất Virus Vũ Hán! (Chinese Communist, immediately stop the production of Wuhan Virus! ) https://gc19wvv.org/?fbclid=IwAR06UNGuz-27dKCslPWrT0-l6vfmS7808KZ4uoATo-IgxLDY7lIHf0W_oNo Please support your signature of this Petition! Because you and we are the victims of the Covid Wuhan pandemic. You can share this Petition with your relatives and friends and invite them to sign and support this petition. For your signature, will provide a portion of justice for the victims Covid Wuhan Global! (Individuals, Organizations Join The Campaign, Support...See more

  • Chau & LVG  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với AntiCoVid19 00:06 24/07/2020
  • Chau & LVG  Chị Ca Dao (Pháp) 00:08 24/07/2020
  • Chau & LVG  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Tường An 00:12 24/07/2020
Please to comment
"Khách ngồi lại cùng em đây chốc nữa  Tay em đây mời khách ngã đầu say Đây rượu nồng và hồn của em đây Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử" Đó là mấy câu thơ trong bài Lời kỹ nữ của Xuân Diệu, đọc được hồi nhỏ trong quyển Thi nhân Tiền chiến trước 75. Quyển này tả tác giả các bài thơ lãng mạn cỡ này như Xuân Diệu, Thế Lữ ngoài Bắc phải lén bặt nghe các đài của miền Nam ngâm thơ của mình. Và thỉnh thoảng trong các đợt cải huấn thường bị bắt treo các tập thơ "phản động" đó lên trên cây và lấy roi quất, vừa quất vào tập thơ của mình đến rách bươm, vừa phải liên tục tự hối sao lại có lúc làm những bài thơ ủy mị và luyến ái đến độ như vậy. Quất roi vào thơ tình của mình: thật thể hiện hết...See more

 • Trần Kim Thập, Hung Vo  and  1 others  like this.
  • Trần Kim Thập  Rất thú vị. Lâu lâu, hứng, cứ viết tiếp...tại sao không? 15:24 24/05/2020
Please to comment
Can Vitamin D Lower Your Risk of COVID-19? Written by Jillian Kubala, MS, RD on March 26, 2020 Vitamin D is a fat-soluble vitamin that plays a number of critical roles in your body. This nutrient is especially important for immune system health, leaving many people to wonder whether supplementing with vitamin D may help reduce the risk of contracting the new coronavirus that causes COVID-19. It’s important to note that there’s currently no cure for COVID-19 and no preventive measures other than physical distancing, also known as social distancing, and proper hygiene practices can protect you from developing this disease. That said, some research shows that having healthy levels of vitamin D, as well as taking a vitamin D supplement, can help keep your immune system healthy and may protect against respiratory illnesses in general. This article explains how vitamin D affects immune health and how supplementing with this nutrient may help...See more

Please to comment
 • Le Vinh Truong, karan thapa  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Nếu headphone ở vị trí số 0 thì sao nhỉ? 01:18 16/05/2020
  • Tran Thi Diem Chau  “When listening to the ‘Moonlight Sonata’,” she explains, “I feel my soul getting detoxified. It’s like an internal cleansing of my emotional and mental system, a dream or a fantasy where you’re invited into a different world for some five minutes. I think it’s impossible to define if it’s dark or light. It gives me a feeling of hope and enlightenment, and of reflection and consciousness.” 20:59 21/05/2020
  • Tran Thi Diem Chau  a dream 21:00 21/05/2020
Please to comment
Trudeau govt to work with China in testing new COVID-19 vaccine from aborted babies One expert said the vaccine, derived from the cell lines of an aborted fetus, may not be very effective. Thu May 14, 2020 - 7:38 pm EST       Justin Trudeau and his family (2015).arindambanerjee / Shutterstock.com By Anthony Murdoch OTTAWA, Ontario, May 14, 2020 ( LifeSiteNews ) — Canada's largest federal research and development organization announced that it will be teaming up with a Chinese vaccine company with the hopes of testing a new trial coronavirus vaccine in Canada, which, one watchdog is warning, is made from aborted fetal cell lines. In  a press release  sent out on May 12, the National Research Council (NRC) announced a collaboration with the Chinese firm CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO), to test its trial coronavirus vaccine, known as Ad5-nCoV, in Canada. ...See more

 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • FBfriend  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với AntiCoVid19 03:08 18/05/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Ở VN không lạ gì với các loại đông y dược liên quan bào thai trẻ sơ sinh: như ăn cái nhau thai hay các loại thuốc bào chế nguồn gốc TQ, bây giờ Vaccin từ TQ tương tự như vậy đã có người lên tiếng thực hư thế nào có ai quan tâm ? Hàng vạn người rên xiết dưới bàn tay máu lạnh bắt bớ trong các vu đàn áp bắt người cướp nội tạng bị lên án rồi giờ đến novel coronavirus Covid19 với vaccine...See more 15:15 18/05/2020
Please to comment

This week, President Trump sent a letter to Dr. Tedros, Director-General of the WHO, outlining 14 serious concerns raised by America’s review of the agency.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/05/Tedros-Letter.pdf


Please to comment