Newsfeed of LivenGuide

Buy Honest Paw Purity Hemp Oil For Dogs Online at just $89.95 from Nothing But Hemp. Hemp oil has many benefits, including helping your dog stay calm and relaxed, supporting a strong immune system, promoting healthy hips and joints, healthy inflammatory response, helping maintain healthy skin and relief from occasional discomfort. Contact Now: (651) 330-9810 or visit website.


Please to comment

Nothing But Hemp is the largest hemp supplier of CBD oil in Minnesota. If you are looking for a hemp oil CBD capsules store, visit today. Nothing But Hemp holds a certification in the endocannabinoid system. All of our CBD Oil products are tested for quality and safety. Buy now visit our website.


Please to comment

Nepal had conformed one case on 24th January 2020. The patient with mild symptoms had been discharged with instruction of self-quarantine at home. There is no more case after that one. Because of temperature change leaving winter behind and welcoming spring, people are facing some seasonal common cold each year. There were some people who had a seasonal cold and worried about the recent virus and were tested. All of them were tested negative then. 

https://www.frolicadventure.com/blog/coronavirus-in-nepal.

 


Please to comment

Xin dành vài giây để cập nhật trạng thái sức khoẻ của bạn trong mùa dịch Covid-19. Thông tin sức khoẻ của bạn sẽ giúp ích việc phòng chống dịch bệnh.

Nếu cập nhật khỏe mạnh, vị trí của bạn chỉ được chia sẻ với những người bạn muốn.

Nếu cập nhật dương tính hay có triệu chứng bệnh Covid19, vị trí của bạn sẽ hiện màu cam trên bản đồ cộng đồng Livenguide nhưng KHÔNG AI biết bạn là ai. Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật hoàn toàn.

Tôi đang dương tính với Covid19

Tôi có triệu chứng bệnh Covid19

Tôi hoàn toàn khoẻ mạnh

https://www.livenguide.com/


 • Lê Quang Huy, Subtract Multiply  like this.
  • Subtract Multiply  Dr. Tĩnh nên thêm một trạng thái sức khỏe nữa: Bệnh sĩ (diện) nan y. 14:22 12/08/2020
  • Chau & LVG  Super ! Dr Le Trung Tinh Lê Trung Tĩnh  :) Livenguide is better than FB with this function . 17:03 12/08/2020
  • Chau & LVG  Ts Tĩnh viết tiếng Anh tiếng Pháp nữa nhe thông tin này giống sky-rocket á :) 17:05 12/08/2020
  • Chau & LVG  Ts Tĩnh thêm một option nữa tôi đã lành bệnh. Nếu update tình trạng sức khỏe vì cộng đồng thì đây chính là trách nhiệm danh dự và lòng tự hào mang tên Việt Nam 17:47 12/08/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Có tiếng Anh và Pháp rồi đó chị Châu Chau & LVG  14:37 13/08/2020
   FBfriend  Ts TĨnh post ở đâu làm sao cho tất cả Liven Guider và mọi người thấy? 17:28 13/08/2020
   Lê Trung Tĩnh  Em moi post do chi. Khi chi chon tieng Anh hay Phap nhu ngon ngu thi thong bao khi bam vao nut Trang thai suc khoe hien ra tieng Anh va Phap. 19:35 13/08/2020
Please to comment

Please update your health regarding Covid19. Your information is helpful to prevent the pandemic.
If you update completely healthy, your position is only shared with poeple that you want to.
If you update tested positive or having symptomps, your position will be shown in orange on Livenguide public map, but NO ONE knows who you are. Your personal information is protected.

 I am tested positive to Covid19

 I have symptomps of Covid19

 I am completely healthy

https://www.livenguide.com/


Please to comment
Mọi người có thể vào bản đồ vị trí bằng cách bấm vào biểu tượng hoa hướng dương bên tay trái. Một bản đồ hiện ra với vị trí của các Livenguider đã cho phép bạn hay mọi người thấy vị trí của họ.  Nếu có ai đó cập nhật bệnh hoặc có triệu chứng Covid19 thì họ sẽ hiện lên màu cam. Bạn KHÔNG BIẾT họ là ai. Các bạn lưu ý: có vẻ hiện đang có nhiều Livenguider cho phép tất cả mọi người thấy vị trí của mình. Nếu đây không phải là điều bạn muốn thì bạn cần vào thiết lập vị trí trong Livenguide để chỉnh lại. Có các tùy chọn: không cho ai biết vị trí mình, chỉ cho vài người bạn muốn biết vị trí, hay cho tất cả mọi người biết vị trí. Dầu gì thì khi thoát ra khỏi Livenguide, vị trí của bạn cũng ngay lập tức bị xóa đi. Livenguide không...See more

Please to comment