Newsfeed of LivenGuide and Friends

Please to comment
https://m.anninhthudo.vn/khong-the-phu-nhan-vai-tro-hieu-qua-cua-duong-sat-cat-linh-ha-dong-post485397.antd

"Thế nhưng, khi những đoàn tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông sắp đưa vào khai thác thương mại thì xuất hiện những thông tin, tiếng nói lạc lõng, thậm chí bóp méo, xuyên tạc nhằm dụng ý xấu xa, đen tối. Những thông tin lạc điệu, sai trái ấy có thể thấy trên không ít trang mạng, tài khoản mạng xã hội của một số đối tượng phản động, chống đối, bất mãn, cơ hội chính trị… cũng như một số trang mạng của các hãng truyền thông thiếu thiện chí, thành kiến hay chuyên chống phá Việt Nam."
Nghe sợ thật.

Please to comment

Shaikh Aamir has an incredible flair for writing. He has been writing in technology, mobile apps, software, fintech applications for almost a decade. His writing and published write-ups reflect his disposition for writing. Moreover, he conducts in-depth research before publishing any digital write-up. 


Please to comment

Cash app is one of the most popular money transaction wallet. you just need to crate account in cash app Card then need to add  bank account detail with your cash app account and then you can enjoy cash app services. But if you are a new user and find problem during put money in cash app card and want to know how to put money in cash app card then you should know the right way to do this task and my blog will do your help in this task. in my blog i have tell some easy different way which you can use for add money in your cash app account. you can add money from your bank account, debit card and can from eligible stores. you can choose any one which one easiest way for you.to know all detail in brief read my blog.


 


Please to comment