Newsfeed of LivenGuide

Tiếp sau thành công của y khoa Việt Nam trong việc mổ tách đôi hai cháu bé Trúc Nhi - Diệu Nhi, nhân loại lại trông chờ ca mổ tách đôi hai cháu Việt - Trung dính nhau ở phần đại cục.


 • Chau & LVG  like this.
  • Chau & LVG  giống chờ tết Congo hay chờ cô Tấm từ trong quả thị bước ra làm tất tần tật và ta chỉ cần tung hô vạn tuế 16:51 16/07/2020
Please to comment

Leipzig, Germany the city of peaceful revolution for reunification Leipzig  thành phố DDR đông Đức nơi bắt đầu cách mạng hòa bình cho thống nhất nước Đức, xóa bỏ thể chế cộng sản xã hội chủ nghĩa. Sau cách mạng hòa bình này bài học lịch sử thể giới đã ảnh hưởng mọi người như thế nào?
Làm tour Đức ở đây nhe anh chị em người Việt. 
LivenGuider nào ở Leipzig sẵn sàng nhe, mong lắm thay! 
https://www.youtube.com/watch?v=71krSYlItZM&t=212s • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Chau & LVG  1989 16:23 16/07/2020
  • Chau & LVG  Trần Hoàng Phúc, sinh viên Luật năm cuối, người bị chính quyền "đảng nhà nước" bắt giam có ý nói người Việt chẳng cần chờ đợi ai để làm gì giải quyết việc của Việt Nam, tự giải quyết chớ Elite TRÍ THỨC YÊU NƯỚC! 16:39 16/07/2020
Please to comment
Nếu nàng Juliet Capulet và chàng Romeo Montague của William Shakespeare không đến được với nhau trên cõi trần do mối thù giữa hai gia tộc Capulet và Montague thì ở Trung Quốc thời hiện đại đã có một chuyện tình đẹp vượt lên trên lao tù, một chuyện tình đẹp giữa một nhà thơ con nhà khuê các và một nhà hoạt động xã hội tích cực. Nhưng tiếc thay, ngôi sao Romeo can trường của cuộc tình đó đã sớm tắt trên bầu trời Trung Quốc mây đen vần vũ.    Là con gái một viên chức ngân hàng cao cấp, bà Lưu Hà đã chấp nhận từ bỏ tất cả để gắn bó cuộc đời với ông Lưu Hiểu Ba, vị giáo sư bị mất hết mọi thứ kể cả công việc dạy học danh giá và nhà cửa sau sự kiện Thiên An Môn. Bà chấp nhận một đám cưới trong căng-tin của trại cải tạo và sau đó là mọi sự sách...See more

Please to comment
  • Chau & LVG  Mong có Tour Son Doong 11:22 14/07/2020
  • Chau & LVG  Di sản thế giới ở Việt Nam phải được gìn giữ cho con cháu người Việt, bọn xâm lược phương Bắc muốn cướp cả giang sơn này được sao? 11:24 14/07/2020
  • Chau & LVG  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Le Dinh Huy 22:20 14/07/2020
Please to comment

There comes a time when Chinese money help to make Britain cleaner and more sustainable by building there nuclear power plants. And a time when ecologists and sustainability supporters lobby for more China's involvement in the UK. Who is left, who is right?

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-08/britain-s-nuclear-future-uncertain-as-relations-with-china-fray

https://www.reuters.com/article/us-hongkong-protests-britain-breakingvie-idUSKBN2481DJ


  • Subtract Multiply  "building 'there' nuclear power plants" 04:42 10/07/2020
   Lê Trung Tĩnh  I mean building nuclear power plants in the UK. Feeling ashamed now that a country that discovered steam engine now has to resort to China for help both financially and technically. 04:44 10/07/2020
Please to comment