Newsfeed of LivenGuide

Mother Teresa  >  Quotes  > Quotable Quote “The fruit of silence is prayer, the fruit of prayer is faith, the fruit of faith is love, the fruit of love is service and the fruit of service is peace.” ― Mother Theresa,  A Simple Path   https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/global   Kenneth Roth Executive Director Essays Trích: Lật đổ Liên hợp quốc "We thought this institution could protect our rights when the government violates them. But it is no different." –A Chinese human rights defender about the UN, Geneva, June 2016 Chúng tôi nghĩ rằng tổ chức này có thể bảo vệ quyền của chúng tôi khi chính phủ vi phạm chúng. Nhưng nó không khác. –Một nhà bảo vệ nhân quyền Trung Quốc...See more

Please to comment
Hôm rồi gọi điện cho mẹ, lại nói chuyện gọi điện về nhà, nhưng thời buổi lock down và xa cách này thì chỉ còn biết cách làm vậy và kể ra đây để ghi nhớ lại chơi. Nói chuyện một hồi tự nhiên mẹ kể chuyện Nắng Mới (không nhớ rõ tên lắm) cử Quỳnh Dao. Chuyện kể một cô học trọ ngày xưa thần tượng một một người thầy giáo trong trường, một sự say mê pha lẫn ngưỡng mộ về kiến thức và nhân cách...Bẵng đi nhiều năm Trôi Theo Dòng Đời , cô học trò ngày xưa về thăm làng cũ trường xưa mong tìm lại người thầy cũ để hỏi thăm và ôn lại những kỹ niệm dĩ vãng. Ai ngờ người cô thấy bây giờ là một ông già nghiện rượu đi đứng khập khừng sùi cả bọt mép ra ngoài bê tha lết thết...Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ ngày nào giờ tan như mây khói.  Đôi khi...See more

Please to comment

Hôm qua gọi điện cho ba, nói chuyện một hồi ông lại đọc cho hai câu, lại phải tra tìm. Đó là "Dust you are, to dust you will return" và câu Homo homini lupus. Ghi lại đây để nhớ từ từ tìm ý nghĩa.


  • Lê Quang Huy, Hung Vo  and  3 others  like this.
    • Chloé Diễm Châu TT  just shared this status/Activity with Chloé TTDC 22:49 28/03/2021
    • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 23:10 28/03/2021
    • Lê Quang Huy  Homo homini lupus (ngạn ngữ La Tinh) = Người với người là lang sói. 08:26 29/03/2021
      Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Huy. 13:04 29/03/2021
Please to comment
  Global Automotive HVAC Market is expected to reach XX Bn by 2027 from 19.25 Bn in 2019 at a CAGR of XX% during the forecast period.   The report includes an analysis of the impact of COVID-19 lockdown on the revenue of market leaders, followers, and disruptors. Since the lockdown was implemented differently in various regions and countries; the impact of the same is also seen differently by regions and segments. The report has covered the current short-term and long-term impact on the market, and it would help the decision-makers to prepare the outline and strategies for companies by region. Global Automotive HVAC Market   To know about the Research Methodology:-Request Free Sample Report Global Automotive HVAC Market Segment Analysis:   The Automotive HVAC market is segmented based on technology, application, and geography. By technology segment, the market is segmented into manual and...See more

Please to comment