Newsfeed of LivenGuide

Trước đây, các sinh viên đã hỏi GS nhân chủng học Margaret Mead (1901 - 1978) rằng bà nghĩ rằng điều gì/cái gì được xem là dấu hiệu văn minh đầu tiên của một nền văn hóa. Họ cứ nghĩ rằng bà sẽ nói về lưỡi câu, lọ đất nung hay đá mài. Nhưng không phải thế. GS Mead trả lời rằng dấu hiệu văn minh đầu tiên của một nền văn hóa cổ là một chiếc xương đùi đã lành sau khi bị gãy. Bà giải thích rằng trong thế giới loài vật hễ gãy xương chân là chết. Khi bị gãy xương chân không một con vật nào có thể chạy thoát khỏi hiểm nguy, không thể lết đến bờ sông để uống nước hay tìm thức ăn. Và chúng sẽ là mồi ngon cho những con ác thú săn mồi khác. Không một con vật nào có thể sống sót đủ lâu để chờ cái chân bị gãy lành lại. Một chiếc xương đùi bị gãy...See more

Please to comment
Please to comment

Hiện nay, trên YouTube gia tăng người Việt Nam kiếm tiền bằng cách đặt động vật vào tình trạng nguy hiểm để làm video cứu chúng. Một thực trạng đáng hổ thẹn của một quốc gia lạc hậu, nhiều thanh niên còn trong nhận thức hoang dã nhưng kiếm chác bất chấp thủ đoạn.

Bên dưới chỉ là vài ví dụ:

YouTube's Fake Animal Rescue Ring

https://www.youtube.com/watch?v=ZAqx74CJeWM

https://www.youtube.com/watch?v=x9zS26ImJq8

https://www.youtube.com/watch?v=YzVTUjtlWFw

https://www.youtube.com/watch?v=AMGPRcrA7fQ    • Lê Trung Tĩnh  Troi oi! Thiet la het nuoc noi. 17:33 16/09/2020
    • Thu Tam Trinh  Quá buồn ! 22:35 16/09/2020
Please to comment

How to choose a trek in Nepal? You can find them on the internet search. But, choosing the right trek plays a big appearance for a successful mountain trip. Choosing a trek in Nepal depends on your interest, time frame, physical fitness and the budget. If you are the first time trekker, elderly or going to trek with family, you can choose a short and easy trek. The base camp treks are for regular and intermediate trekkers. But the adventure treks are for extreme and advanced trekkers. Continue reading...

everest base camp trek


Please to comment

A short aviation journey connects to the Everest base camp trekking trail. You can fly from Kathmandu to Lukla enjoying with stunning Mountain View. It is an adventurous flight trip because Lukla airport is known as one of the most dangerous airports in the world. But there won’t be flight operating if the weather would be unfavourable. Continue reading...

Everest base camp trek


Please to comment

Nepal- A small country in South Asia offers multiple trekking adventures to the hiking lovers. Everest base camp trek is one of the most popular trekking destinations among a few more trekking routes with its natural beauties. You might have some amazing sceneries through some social media platforms which attract you to this place. Getting some information about this region, what else would you like to know more? What do you expect from the trek and how is the Everest base camp trek in reality then?

Everest base Camp Trek


Please to comment