Newsfeed of LivenGuide

Everest high passes trek is also known as Everest 3 passes trek which covers all 3 major high passes. You will have Kongma La pass, Cho La pass and Renjo la pass on this trek. This trek covers everything from the Everest region and applies one of the best adventure experience of the Nepalese Himalaya.

.

Why you should trek to the Everest high passes trek for the most adventure Everest trek? 

Everest Base Camp Trek


Please to comment
Hàng năm, cứ đến tháng 7 âm lịch, một bộ mặt xấu xí của đời sống văn hóa – tín ngưỡng trong xã hội Việt Nam lại được phơi bày.  Các cỗ cúng cô hồn với cảnh chụp giựt đánh nhau giành đồ ăn tiền cúng gây náo loạn đường phố. Hủ tục đốt vàng mã do Trung Hoa du nhập vào Việt Nam từ xa xưa trong âm mưu đồng hoá thâm độc vẫn tồn tại dai dẳng vừa phi văn hoá, vừa gây ô nhiễm môi trường, lại dễ gây ra hoả hoạn. Các hoạt động phóng sinh tập thể có cả sự tham gia của một số người khoác áo tu hành vô hình trung cổ súy cho việc bắt bớ giam cầm chim cá và mua bán đổi chác trục lợi. Và tất cả những chuyện cúng cô hồn và đốt vàng mã ấy không chỉ diễn ra ở nhà dân. Tại sao bây giờ người ta lại dễ dàng sì sụp trước thần thánh mơ hồ...See more

  • Le Vinh Truong  like this.
    • Le Vinh Truong  Thất thế trước cuộc sống thực, nên con người tìm kiếm an ủi và sức mạnh tâm linh. 14:19 04/09/2020
    • Subtract Multiply  Những người này không thất thế đâu. VN có câu "phú quý sinh lễ nghĩa" nhưng thời nhà Cộng thì phú quý sinh mê tín. CS dùng bọn cộng tăng cổ vũ điều đó để vừa mang thêm nguồn lợi cho đảng viên, vừa mê hoặc, ru ngủ dân chúng bằng thần giáo (lợi dụng các loại Phật và bồ tát từ Tàu). 15:21 05/09/2020
Please to comment

Tập tục đốt vàng mã do Trung Hoa du nhập vào Việt Nam từ xa xưa trong âm mưu đồng hoá thâm độc vẫn tồn tại dai dẳng cho đến ngày nay. Đốt vàng mã là một hủ tục vừa phi văn hoá, vừa gây ô nhiễm môi trường, lại dễ gây ra hoả hoạn nên cần phải sớm chấm dứt.


Please to comment
Tips to Find the Cheapest Packers and Movers in Ahmedabad People always look for the cheapest option when buying a product or service. It is true that everybody wants to avail a service under their budget. If you too want to relocate in or from Ahmedabad within your budget then find the cheapest packers and movers in Ahmedabad. And if you have no idea how you can find the best and the cheapest packers and movers in Ahmedabad then you can follow this guide we have prepared for you. Interview Several Companies It’s good to find the best moving companies after interviewing several packers and movers agencies in Ahmedabad. When you will start interviewing different companies then you will know the services offered by them and their charges as well. This way you can find out which company is offering the best deal. Compare Moving Quote After interviewing the companies get their moving quotes. The quotes will...See more

Please to comment
The Old City of Edinburgh comprises mainly of the Royal Mile which is the main cobbled road that leads from the Holyrood House to the Edinburgh castle on top of the hill. On the two sides of this are centuries old blocks of houses separated by small "closes" or very small alleys. Four centuries ago, these houses and alleys were overpopulated by many families that shared shabby tiny rooms. Sanity condition was extremely bad, diseases were rampaging. One of the best places to see these is the Mary King's close museum, one of the rare venues that still open in Scotland during these days of pandemic. I took a photo with Adam Smith, author of the Wealth of Nations, and Father of Capitalism. Behind the statue is St Giles Cathedral where I first knew about John Knox and his contributions to the Reformation in Scotland. Scotland these days is particularly rainy, even stormy and very windy. On the 20 August, we followed some of our friends to visit Loch Lomond and...See more

Please to comment

Does doing nothing help the world better than doing something?

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/20/bone-idle-german-university-offers-grant-for-best-inactivity?CMP=Share_AndroidApp_Other

 


Please to comment