Newsfeed of LivenGuide

Khi viết về ông Trump và bầu cử Tổng thống Mỹ, có lẽ ngoài chuyện chỉ trích/khen ngợi thông thường thì mọi người đều mang một mong muốn về một diện mạo nước Mỹ trong tương lai. Đối với tôi đó là một nước Mỹ hùng mạnh, tự do, quả cảm, dám đi dám làm dám khai phá. Mong ước này dĩ nhiên cũng gắn liền với đất nước mà tôi trên cả quan tâm, đó là Việt Nam. Tuy nhiên mộng ước này có thể khác với của những người thân/bạn tôi đang ở ngoài và đặc biệt là những gia đình ở trên nước Mỹ. Vì nhiều lý do, có thể họ đang nhìn ông Trump từ một góc nhìn khác, vào một mảng khác của ông ấy, hay quan trọng hơn là dựa trên một căn bản khác, mà căn bản lớn nhất là họ đang ở Mỹ và có những mối lo/hy vọng của một người đang ở đó. Dầu có thể không...See more

Please to comment

Everest base camp trek with helicopter return is suitable for the trekkers who have limited time that is not enough for a regular Everest base camp trek itinerary. Helicopter return Everest base camp trek leads with a short flight to Tenzing Hilary airport Lukla, treks up to the base camp and fly out on a helicopter. It is originally 9-days trek bu it can finish in 8-days from Kathmandu to Kathmandu.

Walking through the Sagarmatha National Park (natural UNESCO site in Nepal), helicopter flight out Everest base camp trek offers a beautiful view of the great Everest massif, traditional Sherpa towns, vantage viewpoints, glacier, valleys, flora, fauna, religious monuments and much more attractions on the trek. Countinue reading...


Please to comment
Tôi đọc và lắng nghe ý kiến từ nhiều người, bên ủng hộ cũng như phản đối Tổng thống Donald Trump và nhận thấy phần lớn hai bên đều đẩy vấn đề đi quá xa, từ đó có những nhận xét đáng tiếc về bên còn lại. Bài viết này còn xa mới có thể gọi là một cố gắng hòa giải nhưng cũng mong góp phần đưa ra một nhận định trung đạo, mong chia sẻ và góp ý của mọi người. Trước tiên đó là nhận xét rằng những người phản đối ông Trump hay ủng hộ ông Biden là cộng sản. Không có gì có thể xa sự thật hơn. Thật ra đây là nhận xét của những người ủng hộ ông Trump quá cuồng nhiệt vì chính ông Trump và giàn vận động của mình cũng chỉ trích phía ông Biden là socialism, tức xã hội; tôi chưa nghe thấy từ cộng sản. Theo tôi hiểu những biểu hiện cơ bản...See more

Please to comment

Annapurna base camp and Everest base camp trekking trails are the two most popular treks in Nepal. These are the best and have a mass number of trekkers compared to other base camp trek in Nepal. Both trekking routes offer alarming and exclusive beauties. Keep reading...


Please to comment

Ghost town! London's busy Soho is already deserted at end of first curfew weekend after streets were packed with revellers all leaving bars together at 10pm on Saturday

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8778845/Londons-busy-Soho-deserted-end-coronavirus-curfew-weekend.html


Please to comment
Best Ways to Explore Everest Himalaya and Reach the Base Camp Everest Himalaya is the world’s famous Himalaya because of Mt. Everest. Everest is the tallest peak in the world. Lots of people from the globe are dreaming of visiting the base camp or see this big mountain at least once in a lifetime. There are several ways of exploring Everest Himalaya and reach the Everest base camp from Kathmandu. So, what are the best ways to visit the base camp and see the great Everest Himalaya? Check them here about the options of Everest ways options. Everest Base Camp Trek – Way to Reach the Everest Base Camp Pheriche valley Everest base camp trek is the best way of managing the Everest region and visit the world’s famous mountain base camp. Though, it is a pretty tuff option because it needs physically fit and a long holiday. If you are a usual hiker and have about two weeks of leave, you can trek to explore well...See more

Please to comment