Newsfeed of LivenGuide

- “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.”

― Albert Einstein

- “Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.”
― Albert Einstein


Please to comment
Ngày 30 tháng 4 lại đến, nghĩ về một câu hỏi: CHẾ ĐỘ NÀO LÀ NGỤY? Chế độ nào tôn thờ chủ nghĩa Mác Lê bên trời Tây xa lắc xa lơ lạ hoắc lạ huơ với gốc rễ văn hóa dân tộc? Chế độ nào đẻ ra một nhóm cầm quyền không do dân bầu nên, xem trí thức thua cục phân bón ruộng, xem lá phiếu người dân như cỏ rác? Chế độ nào lấy mục đích nền giáo dục quốc dân là “chỉ biết còn đảng còn mình”, coi nhu cầu y tế an sinh xã hội của dân như vật bố thí? Chế độ nào dung dưỡng đại nạn tham nhũng từ trung ương xuống địa phương, dân kiếm cơm ngày ba bữa chảy máu mắt không ra, mà cán bộ chỉ toan tính ăn hết của dân không chừa một thứ gì, ăn như một bầy sâu, chỉ chuyên tâm lo xây biệt phủ biệt thự, nghĩa trang nghìn tỷ cho bầy đảng mình? ...See more

Please to comment

Matthew 22:36-40

New International Version

36 “Teacher, which is the greatest commandment in the Law?”

37 Jesus replied: “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’[a] 38 This is the first and greatest commandment. 39 And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’[b] 40 All the Law and the Prophets hang on these two commandments.”


Please to comment

what's on your mind?Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. Mother Teresa
Read more at https://www.brainyquote.com/topics/love-quotes


 

 


Please to comment