Newsfeed of LivenGuide

A. Vivaldi - Concerto for violin in E minor (RV 281) - YouTube

Concerto for violin, strings & continuo in E minor (RV 281), by Antonio Vivaldi. Source: Biblioteca Nazionale Universitaria (Turin). Performed by Europa Galante dir. Fabio Biondi (violin, P. A. Testore, Milan, 1750)

 Please to comment
  • Lê Trung Tĩnh  like this.
    • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Nhìn cái hình này tưởng tượng Romeo leo cây để ngắm Julia qua cửa sổ 01:22 15/05/2021
Please to comment

Bầu cử là một công cụ để chọn ra những người đại diện của nhân dân trong các nền dân chủ trên thế giới, được thực hiện bởi sự lựa chọn của các cử tri. Ở Việt Nam, theo VTV và báo chí đưa tin thì bầu cử còn là mục tiêu phá hoại của các thế lực thù địch.

Phá hoại là việc của các thế lực thù địch, còn các kỳ bầu cử cứ thành công tốt đẹp với con số cử tri đi bầu đẹp như mơ khiến các quốc gia khác thèm muốn đến mức ganh tị.

Ở các hệ thống chính trị đa đảng, bầu cử là dịp để các đảng phái đua nhau giành phiếu cử tri để giành được quyền thành lập chính phủ. Ở Việt Nam, không có đa đảng nên không có sự tranh đua đó. Mọi sự tranh đua sẽ bị khép vào tội âm mưu lật đổ chính quyền.

 


Please to comment
TỪ SUY VONG ĐẾN DIỆT VONG Một đất nước mà những người lãnh đạo chuyên nói những điều họ không hiểu ý nghĩa hoặc vô nghĩa; một đất nước mà tầng lớp lãnh đạo chuyên ăn hết của dân không chừa một thứ gì, ăn như một bầy sâu...người dân không phải là đối tượng phục vụ của chính quyền mà chỉ là những người cúi đầu vâng dạ, đưa lưng ra đóng thuế phục vụ giai cấp cầm quyền là một đất nước phải suy vong. Một dân tộc mà những người lãnh đạo không những không dám kêu đích danh kẻ cướp đất mình, giành biển mình, giết hại dân mình mà còn bỏ tù những ai phản đối kẻ thù xâm lược gian ác là một dân tộc đi vào con đường diệt vong. Một dân tộc mà ai cũng ngậm miệng, bịt tai, nhắm mắt tụng kinh: hơi đâu lo, tất cả đã có người lo......See more

  • Lê Trung Tĩnh, Lê Quang Huy  and  1 others  like this.
    • Chloé Thi Diem Chau Tran  Hallo anh Trần Kim Thập  cho em hỏi chúng ta nên làm gì thiết thực nhất để khỏi ngậm đắng nuốt... say? Ví dụ từ đây đến 2050 phải kết thúc food crisis thì cha mẹ U50 nên làm gì? 11:34 15/05/2021
Please to comment
Please to comment