Newsfeed of LivenGuide

Về mái nhà Xưa- Nguyễn Văn Đông- Hà Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=iVrbAN4Cc-cPlease to comment
HÀ NỘI, ngày 12 tháng 9 năm 2019  — Thiếu dinh dưỡng trẻ em vẫn là một trong những thách thức lớn với Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế và phát huy vốn con người dù tác động của nó có thể khắc phục được. Tỷ lệ thiếu dinh dưỡng trẻ em ở mức cao tại Việt Nam, đặc biệt với trẻ em dân tộc thiểu số, đòi hỏi một cách tiếp cận mới để thực sự cải thiện chất lượng dinh dưỡng. Hôm nay Ngân hàng Thế giới và UNICEF tái khẳng định cam kết hợp tác với Chính phủ để giải quyết vấn đề này trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021-2030. Theo  ông   Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam , “ Nguy cơ rất rõ ràng - tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi vẫn ảnh...See more

  • Lê Trung Tĩnh, Lê Quang Huy  like this.
    • Tran Thi Diem Chau  - Theo UNICEF, Việt Nam có hơn 230.000 trẻ em dưới 5 tuổi thiếu dinh dưỡng cấp tính nặng mỗi năm; đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng thể thấp còi và tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. 04:14 28/09/2020
    • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Hội nhóm Bảo vệ Quyền Phụ Nữ, FBfriend, Chau & LVG 11:05 28/09/2020
Please to comment

Bài hát Thoáng Hương Xưa

Lê Tín Hương- Vũ Khanh

https://www.youtube.com/watch?v=dUty3MSChNQPlease to comment
    Vấn đề "Ở Việt Nam, đô thị hóa và di cư từ nông thôn ra thành thị đã trở thành xu hướng chính trong suốt ba thập kỷ qua. Năm 2016, với 32 triệu người (hơn một phần ba dân số) sống ở khu vực thành thị, trong đó trẻ em chiếm 26%, Việt Nam có số lượng cư dân đô thị lớn nhất ở Đông Á. Trong khi đô thị hóa dẫn đến tăng năng suất lao động, đa dạng hóa kinh tế và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ, việc đô thị hóa cũng dẫn đến thiếu thốn, nghèo đói và bị loại ra ngoài lề trong các khía cạnh phúc lợi khác nhau. Việt Nam tiếp tục trải qua quá trình di cư cao đến các khu công nghiệp ở khu vực thành thị, mang lại một loạt thách thức và tác động tiêu cực đến trẻ em. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở Thành phố Hồ...See more

    • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with FBfriend, Chau & LVG 04:18 29/09/2020
    • Tran Thi Diem Chau  " 04:36 29/09/2020
Please to comment