Newsfeed of LivenGuide

Please to comment

Watching Mission Impossible Rogue Nation and remember the god old days where we stil believed that the CIA and IMF all powerful that can save the world. The recent years events shade a bit their fame and the fantasies that they once achieve.

The beautiful Europe is still however there. Night at the opera in Vienna, Eiffel Tower of Paris. Oh when the pandemic over I have to go there for sure.


Please to comment

Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang

Trên bàn chông hát cười đùa vang vang

Còn Việt Nam

Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng


Please to comment
  NGỘ NHẬN CHỮ NGHĨA dongngan Những ngày bao cấp nhà tôi ở trong Cầu Giấy, thi thoảng anh vẫn đến chơi. Học vị tiến sĩ về nôm Tày, thời ấy là hiếm. Anh thuộc dòng thế phiệt trâm anh nên sống cũng yếm thế bởi cái thời buổi lý lịch hàng đầu . Anh thích nói  chuyện, nhất là về nho học. Tôi chơi với anh  cũng chỉ vì chuyện chữ nghĩa.  Một lần cao hứng thư pháp, tôi mài mực cùng anh thử bút. Anh viết “ Phong nguyệt vô biên”( gió trăng không biên giới), chữ như mây bay gió thổi. Giờ xem lại  thì không hẳn thế, nhưng lúc ấy thấy tuyệt làm sao. Anh lại viết “Mỹ nhân như ngọc” ca ngợi  người đẹp. Có bạn  nhà nho sau này  bàn: hay nhưng thô, lộ liễu quá. Nhưng chỉ là nhời bàn sau lưng. Chúng tôi chơi với nhau thi thoảng...See more

Please to comment

CBD Oil for Panic Attacks - Nothing But Hemp

CBD oil for anxiety brings about a wide array of benefits for some people. It some user say they feel more relaxed, which can then quiet those racing thoughts inside your gray matter. Its calming effects may also help you not only fall asleep faster but also sleep better and longer.

If you're looking for high-quality CBD for anxiety in Minnesota, Nothing But Hemp can help! Please feel free to take a look at our extensive CBD product selection. We've got nothing but hemp-based cannabidiol products, so you can rest easy when it comes to purity. Read More!


Please to comment