Newsfeed of LivenGuide

Chào mừng bạn Spring Lĩnh vừa tham gia Livenguide!

Please to comment

"Mọi người học nhanh học lẹ Vũ Điệu Cắm Sừng trên TikTok nhaa, ai nhảy được rồi thì từ nay sẽ không còn một chiếc sừng nào có cửa cắm được lên đầu các bạn nữa."

https://www.youtube.com/watch?v=L4MLcHalj1M    • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with FBfriend 01:06 13/01/2021
Please to comment

I received something as below and think it is helpful for all of us:

Time and time again, scientific studies have shown us that if we do the following five things listed below, happiness will increase.

  1. Connect
  2. Be Active
  3. Keep learning
  4. Help others
  5. Taking notice

Please to comment
Có sự ghét phụ nữ trong Kinh Thánh không? Sự thù ghét phụ nữ (ghét việc kết hôn) là gì? Câu hỏi: Có sự ghét phụ nữ trong Kinh Thánh không? Sự thù ghét phụ nữ (ghét việc kết hôn) là gì? Trả lời:  Một người ghét phụ nữ là một người ghét hoặc xem thường người phụ nữ. Thuật ngữ "thù ghét phụ nữ" thường đề cập đến thái độ và cách hành xử làm hạ phẩm giá, xúc phạm hoặc lạm dụng người phụ nữ dựa trên giới tính của họ. Ví dụ về "thù ghét phụ nữ" sẽ đối xử phụ nữ thua kém về mặt đạo đức hoặc như người ngu dốt so với nam giới, sẽ cho phép lạm dụng bạo hành phụ nữ, hoặc sẽ nhắc đến phụ nữ bằng những ngôn ngữ thù hận hoặc lăng mạ. Những người chỉ trích tín đồ Đấng Christ thỉnh thoảng tuyên bố rằng...See more

Please to comment