Newsfeed of LivenGuide

Cao Nguyen it2dSpoo0nf tsStsoreudd.o   ·  Như Hoa nhiều người bảo em như Hoa vậy anh muốn biết em là hoa chi Cúc, Lan, Hồng, Phượng, Dã Quỳ Đào, Mai, Cẩm Chướng, Tường Vi, Dạ Quỳnh ... biết tên để chọn nét nhìn theo từng hoa với lộ trình nguyên khai có hoa khép tối mở ngày có hoa đêm mới phô bày sắc hương có hoa phong cách khác thường có hoa giản dị chân phương dễ nhìn có hoa ẩn nét nhu tình có hoa thể hiện dáng hình mảnh mai ... hỏi để biết, nếu có ngày phải duyên mà gặp hoa này là em khỏi lòng ngớ ngẩn truy tìm đã hoa có mặt trong tiềm thức xưa ? Cao Nguyên https://www.youtube.com/watch?v=2-1q0CgL3DA ...See more

Please to comment
Chào mừng bạn Luong Quang Bao vừa tham gia Livenguide!

  • Lê Trung Tĩnh, Kaya Nguyen  like this.
    • Kaya Nguyen  Kaya đây ạ. Chào mừng anh Luong Quang Bao  10:01 13/01/2021
    • Kaya Nguyen  Có gì cần trợ giúp anh nói em nha 10:07 13/01/2021
Please to comment
Tháng Chạp âm lịch  là khoảng thời gian người ta bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Nhưng cũng đã từng có những tháng Chạp buồn với nhiều người khi “Tết này họ vẫn chưa về được” với người thân vì “chân mỏi còn lê nặng kiếp tù”,  khi  những người chiến thắng mừng vui với mùa Xuân “đại thắng” trong lúc hàng vạn đồng bào của họ lại phải khăn gói đi cải tạo tập trung vô hạn định.   THÁNG CHẠP BUỒN (Tô Thùy Yên) Tết này con vẫn chưa về được Chân mỏi còn lê nặng kiếp tù Con nghĩ mà đau muôn nỗi nhớ ....... Chín năm lòng bạc những thiên thu Chín năm những tưởng là vô tận Rồi cũng qua như tiếng rụng rời  Thương nhớ nghe chừng sông...See more

Please to comment

IndoSpace Logistics Park in Khopoli Industrial Area
IndoSpace Industrial & Logistics Park Khopoli I is the best Logistics Park in Khopoli Industrial Area. Read on!


Please to comment

Bé Lê và má!

Bé Lê mê tivi. Tivi có thịt heo giảm giá. Bé chỉ "lợn lợn". Tivi có tiền cứu trợ. Bé la "tiền tiền". Má thở dài bế bé vỗ về: "Tiền và thịt trên tivi thôi mà". Má ốm quá. Hai mẹ con té bể cái tivi!

Phỏng theo ông Tờ Huyết!

Nguồn: FB Nguyễn Đình Bổn, 14 October 2020


Please to comment
The physical benefits of walking are clear: 1. You can reduce your risk of heart disease and strokes by walking regularly. It’s great cardio exercise, lowering levels of LDL (bad) cholesterol while increasing levels of HDL (good) cholesterol. The Stroke Association says that a brisk 30-minute walk every day helps to prevent and control the high blood pressure that causes strokes, reducing the risk by up to 27 percent. 2. A brisk walk helps to boost your circulation and increase oxygen supply to all your cells, giving you great benefits such as more energy and even healthier looking skin. 3. Walking even boosts your immune system for 24 hours - who knew? 4. Walking is also great for getting some more Vitamin D. Many people in the UK are vitamin D deficient which is essential for important things such as bone health. Walking has plenty of mental health benefits as well: 6. Being active promotes mental health and wellbeing. It improves...See more

Please to comment