Newsfeed of LivenGuide

Chau Tran 11 Min.   · Mit Öffentlich geteilt Có ai nhớ lại vụ bé Nhật Linh người Việt ở Japan bị hiếp dâm sau đó còn bị kẻ thủ ác thủ tiêu vứt xác không? Khối người Việt Nam tranh cãi bênh vực hắn và đề nghị đừng ký tên Bản đề nghị án tử hình để tên thủ ác tiếp tục im lặng và hài lòng với mọi chuyện mà hắn gây ra. Công lý, công chính, công bằng, công tâm, công nghĩa ở Việt Nam không đủ lớn để bảo vệ trẻ em. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LS Lê Ngọc Luân   fühlt sich hundeelend. ntSm1uSmfp6 onStfdn.sored   ·  KỂ CHUYỆN ĐIỀU TRA VỤ CHÁU BÉ 3 TUỔI NHÀ BÈ - BẠN CÓ TƯỞNG...See more

Please to comment
"vua Sa-lô-môn xây cho Chúa một ngôi nhà.  48Nhưng Đấng Chí Cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như nhà tiên tri đã nói: 49‘Chúa phán: Trời là ngai Ta, Và đất là bệ chân Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất cho Ta, Nơi nào là chỗ cho Ta nghỉ ngơi? 50 Chẳng phải tay Ta đã dựng nên mọi vật nầy sao?’ 51 Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chưa được cắt bì kia! Quý vị luôn luôn chống lại Đức Thánh Linh. Tổ phụ quý vị thế nào thì quý vị cũng thế ấy!  52Có nhà tiên tri nào mà tổ phụ quý vị không bắt bớ? Họ còn giết những người nói tiên tri về sự hiện đến của Đấng Công Chính, là Đấng mà bây giờ quý vị đã phản bội và giết đi.  53Quý vị đã nhận lãnh luật pháp truyền bởi...See more

  • Tran Thi Diem Chau  Trong chúng ta nếu được chọn bạn sẽ là một trong những người ném đá hay là người sẽ theo Chúa J ê s u s để thấy các tầng trời mở ra và Con Người vinh hiển đứng bên phải Đức Chúa Trời như Kinh Thánh ký thuật ? 07:38 24/11/2020
Please to comment


Yep "anh chỉ là người điên, em đi ..." đây,

nhưng em heart Mùa Đông, ôi Mùa Đông của em...


broken heartcrying

https://www.youtube.com/watch?v=pK7e10r-y0Y • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with Chau & LVG 16:45 23/11/2020
Please to comment

A New Day Has Come

Céline Dion

A new day has come
A new day has come

I was waiting for so long
For a miracle to come
Everyone told me to be strong
Hold on and don't shed a tear

Through the darkness and good times
I knew I'd make it through
And the world thought I had it all
But I was waiting for you

Hush, now
I see a light in the sky
Oh, it's almost blinding me
I can't believe
I've been touched by an angel with love

Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new sun...

A new day has come
A new day has ... come

Where it was dark now there's light
Where there was pain now there's joy
Where there was weakness, I found my strength
All in the eyes of a boy

https://www.youtube.com/watch?v=qcE2zzP6_U4 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Sao lời và bài hát không giống nhau chị Châu ơi 05:12 13/11/2020
  • Tran Thi Diem Chau  hiii chị hơi tưng tưng 16:47 23/11/2020
   Lê Trung Tĩnh  Haha. Không dám like, sợ bị...giận 17:38 23/11/2020
  • Tran Thi Diem Chau  :))) Ts Tĩnh Lê Trung Tĩnh  giận cũng không quá một ngày secret đó 18:10 23/11/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Bài này nên nghe và hiểu câu cuối thì là biết Hài Nhi Jesus ra đời là phép lạ mà Mary had experienced once for all
   - All in the eyes of a boy
   18:39 23/11/2020
Please to comment

Bão lụt ở quê nhà, YS xin chia sẻ với cả nhà một sáng tác, phổ nhạc từ bài thơ của thi sĩ Hoàng Phong Linh

Nước Trôi Mồ Mẹ

Chúc vui đầu tuần.

YS


Please to comment

 

CLUE GAME: USA

 

Good morning all! During the USA elections and having Thanksgivings’ Day and Black Friday coming this week, the topic of this month clue game is obviously USA! Please find below 10 pictures of 10 USA’s states shape. If you can crack the name of states, then please answer this email with them. As it can be hard, please find the list of the answers… so you just need to link them!

HAWAII

FLORIDA

NEW YORK

NEW MEXICO

ALASKA

TEXAS

CALIFORNIA

PENNSYLVANIA

GEORGIA

MICHIGAN

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 


 • Tran Thi Diem Chau  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Ts TĨnh Lê Trung Tĩnh  ơi VN nhiều province quá có thể gộp nhiều tỉnh thành các tiểu bang, mỗi bang có chính sách công thích hợp tương ứng kg? Clue Game FOR Demo-VN :))) 03:02 24/11/2020
Please to comment